باز کردن منو اصلی

تغییرات

در ان زمان فقط استان خراسان وجود داشت
* [[ابوالحسن الله بداشتی]] - [[استان مازندران]] ([[نوشهر]])
* [[مرتضی الویری]] - [[استان تهران]] ([[دماوند]])
* [[عبدالله امامی]] - [[استان خراسان رضوی]] ([[تربت حیدریه]])
* [[محمد امامی کاشانی]] - [[استان اصفهان]] ([[کاشان]])
* [[سعید امانی]] - [[استان تهران]] ([[تهران]])
* [[محمدرضا باباصفری]] - [[استان اصفهان]] ([[برخوار]])
* [[علی‌بابا بابایی]] - [[استان خراسان رضوی]] ([[اسفراین]])
* [[مهدی بازرگان]] - [[استان تهران]] ([[تهران]])
* [[حسین بازقندی]] - [[استان لرستان]] ([[ازنا]] / [[دورود]])
* [[شهاب‌الدین بی‌مقدار]] - [[آذربایجان شرقی]] ([[خاروانا]] / [[ورزقان]])
* [[اسدالله بیات]] - [[استان زنجان]] ([[ماهنشان]])
* [[صلاح‌الدین بیانی]] - [[استان خراسان رضوی]] ([[خواف]])
* [[سرگون بیت‌اوشانا]] - [[نمایندگان اقلیت]] ([[مسیحیان آشوری]] / [[کلدانی]])
 
* [[محمدعلی تاتاری]] - [[استان سیستان و بلوچستان]] ([[زاهدان]])
* [[بهرام تاج‌گردون]]- ((نماینده کهگیلویه و گچساران))
* [[مصطفی تبریزی]] - [[استان خراسان رضوی]] ([[بجنورد]])
* [[احمد توکلی]]
* [[فرهاد تجری]]