تفاوت میان نسخه‌های «پیمان آخال»

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.
(دگرگون سازی واژه های عربی با واژه های پارسی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.)
{{قاجار}}
{{کاربردهای دیگر|آخال}}
'''پیمان آخال (آخال-تکه)''' (Treaty of Akhal) [[معاهده|معاهده‌ای]] میان [[امپراتوری روسیه]] و [[ایران]] است که در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ برابر با ۳۰ شهریور ۱۲۶۰ برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق [[ترکمن|ترکمن‌نشین]] شرق [[دریای خزر]] بسته شد.