تفاوت میان نسخه‌های «استدلال منطقی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (حذف رده «ریاضیات» (با استفاده از رده‌ساز))
{{تمیزکاری}}
'''استدلال منطقی''' ،روش نتیجه گیری مبتنی بر «اصول منطقی» حاصل از «اندیشش» و «عقلیدن» است ؛لذا هر گاه از استدلالی منطقی استفاده گردد ؛می بایست دلایل ارایه شده ،مبتنی بر اصول «درستی» اندیشه باشد که «منطق» نام می گیرد ؛بدیهی اسن غیر این صورت ،گزاره مزبور ،از جمله «مغالطات» و سفسطه ها ارزیابی می شود.
 
چالش های فراوانی میان سوفسطاییان و فلاسفه یونان باستان ،در خصوص نحوه چیدش روش استدلال منطقی روی داده است ؛و «ارسطو» در کتاب معروف خود ،«ارغنون» ،روش هایی را در جهت تبیین روش «استدلال منطقی» ارایه داده است. (1)<ref>{{یادکرد وب
| نشانی = http://philosophers.atspace.com/aristotle.htm
| عنوان = http://philosophers.atspace.com/aristotle.htm
}}
</ref>
<ref>{{یادکرد وب
| نشانی = http://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html
| عنوان = http://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html
}}
</ref>
<ref>{{یادکرد وب
| نشانی = http://www.philosophypages.com/ph/aris.htm
| عنوان = http://www.philosophypages.com/ph/aris.htm
}}
</ref>
 
لازم به ذکر است که «منطق» ،وظیفه حفظ شکل استدلال را در جهت «غیر مغالطاتی» بر عهده دارد ؛و لکن «غیر مغالطه» بودن دلالت ذاتی گزاره بر عهده «منطق» نیست.
 
برای مثال ،وقتی دو گزاره «بیضی ،دایره است» و «بیضی ،دایره نیست» ؛کنار یک دیگر قرار می گیرد ؛روش «استدلال منصقی» حاکم بر جهان امروز ،این دو را «متناقض» و دست کم «یکی» را دارای «مغالطه» ارزیابی می کند.
 
اما وقتی دو گزاره «بیضی ،دایره ایت» و «بیضی ،استوانه است» ؛کنار یک دیگر قرار می گیرد ؛روش استدلال منطقی ،«مغلطه» ای در جهت ارتباط دهی میان این دو گزاره نمی بیند ؛به عبارت دیگر ،از جهت سلامت شکل گزاره ،مغالطه ای دیده نمی شود ؛اما ضروری است از دید راست آزمایی دلالت و ذات گزاره ها که آیا دارای قوام عقلی هستند یا خیر ؛به «فلسفه» روی آورد ؛و همین مسئله ،تفاوت بنیادین میان «منطق» و «فلسفه» را نشان می دهد.
 
استدلال مبتنی بر «منطق» ،شرط لازم ـ و ناکافی ـ برای پایه ریزی استدلالات عقلانی است و در واقع منطق ،این وظیفه را بر عهده دارد که چگونگی «درست اندیشیدن» را حاصل دهد ؛تا بدین صورت ،پایه ریزی استدلالات و عقلیدن صحیح (آن گونه که آن «منطق» ،درست اش می داند) ،مهیا گردد. (2)
________________________________________
<ref>{{یادکرد وب
1ـ مراجعه کنید به http://philosophers.atspace.com/aristotle.htm ،http://www.philosophypages.com/ph/aris.htm و http://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html
| نشانی = http://www.historyguide.org/ancient/lecture8b.html
2ـ منابع نوشته:
| عنوان = http://www.historyguide.org/ancient/lecture8b.html
}}
و http://www.questia.com/read/23394954?title=The%20First%20Philosophers%3a%20The%20Presocratics%20and%20Sophists
</ref>
<ref>{{یادکرد وب
و| نشانی = http://www.questia.com/read/23394954?title=The%20First%20Philosophers%3a%20The%20Presocratics%20and%20Sophists
| عنوان = http://www.questia.com/
}}
</ref>
 
 
== پانویس ==
 
{{-}}
{{پانویس‌ها}}
۲۴۵

ویرایش