تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود»

(←‏می‌باشد غلط می‌باشد: {{میانبر|وپ:می‌باشد}})
 
== برچسب‌های مناقشه‌برانگیز ==
{{اصلیمیانبر|وپ:برچسب|وپ:تروریست}}
{{Quote box
|width = 70%
|fontsize = 85%
|qalign = right
|quote = '''... فرقه، نژادپرست، منحرف، فرقه، بنیادگرا، مرتد، افراطی، غیرواقعگرا، تروریستی، مبارز آزادی، اسطوره، شبه-، گیت، جنجالی...جنجالی…'''
|salign = center
|source =
}}
برچسبهای دارای بار ارزشی مانند «فرقه» خواندن یک سازمان، «نژادپرست»،نژادپرست، «تروریست»،تروریست، یا «مبارز آزادی» خواندن یک فرد یا «انحرافی»منحرف خواندن یک عمل جنسی می‌تواند نظرات ستیزه‌آمیزیستیزه راآمیز برانگیزد و مادامی که به طور گسترده توسط منابع معتبر برای توصیف موضوع مورد استفاده قرار نگرفته باشد (که در آن صورت در متن به منبعطور موردنظردرخط نسبت داده می‌شود)، باید از آن دوری کرد. از واژه‌های «افسانه» و «اسطوره» دربه مفهوم غیررسمی دوری کنید و برای هر کاربردِکاربرد رسمی این لفظ به طور دانشورانه زمینه‌سازیزمینه سازی کنید.
 
پیشوند شبه- القا می‌کند که چیزی غلط یا جعلی ست که بحث برانگیز است. پسوند -گیت تلقین کننده وجود رسوایی است. تنها وقتی از این الفاظ در مقاله استفاده کنید که به طور گسترده در خارج از آن مورد استفاده قرار گرفته باشد آن هم به طور در خط اگر شک دارید. مطمئن شوید که منابع معتبر وجود یک جنجال را تأیید کرده‌اند و لفظ برای دادن وزن نامتناسب به یک دیدگاه حاشیه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
برچسبهای دارای بار ارزشی مانند «فرقه» خواندن یک سازمان، «نژادپرست»، «تروریست»، یا «مبارز آزادی» خواندن یک فرد یا «انحرافی» خواندن یک عمل جنسی می‌تواند نظرات ستیزه‌آمیزی را برانگیزد و مادامی که به طور گسترده توسط منابع معتبر برای توصیف موضوع مورد استفاده قرار نگرفته باشد (که در آن صورت در متن به منبع موردنظر نسبت داده می‌شود)، باید از آن دوری کرد. از واژه‌های «افسانه» و «اسطوره» در مفهوم غیررسمی دوری کنید و برای هر کاربردِ رسمی این لفظ به طور دانشورانه زمینه‌سازی کنید.
 
به جای آنکه شخصی را با صفتی مبهم همچون «جنجالی» توصیف کنید، اطلاعات لازم را درمورد جنجال‌های مربوط، به خوانندگان بدهید و مطمئن شوید که منابع معتبر وجودِ یک جنجال را تأیید کرده‌اند و لفظ جنجال برای دادنِ وزن نامتناسب به یک دیدگاه حاشیه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
 
== «ادعا کرد»، «مدعی شد» ==