باز کردن منو اصلی

تغییرات

مطالب منبع‌دار
* اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، محمود سریع‌القلم، تهران: فرزان روز، ۱۳۹۰.
* پیشوایی فراتر از زمان: درآمدی بر نظام فکری و سیره عملی امام موسی صدر، محمود سریع‌القلم، مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر، ۱۳۹۰.
 
== بازنشر آثار ==
آثار فلسفی محمود سریع‌القلم توسط برخی از سازمانها و مراکز در ایران بازنشر شده است:
*بازنشر اثر محمود سریع‌القلم در سایت [[مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان]]<ref>[https://library.tebyan.net/a/97383/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C سایت مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، ۱۳۸۷]</ref>
*بازنشر اثر محمود سریع‌القلم در سایت [[مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی]]<ref>[http://www.cgie.org.ir/fa/news/28965 سایت مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۴]</ref>
 
== دیدگاه‌ها ==
*اولویت سیستم بر خواسته‌ها، منافع و سلیقه‌های فردی، حرکت از مدیریت‌های فردی به مدیریت‌های ساختاری، حرکت ابهت فرد به مهارت‌های فرد، اجازه بروز و ظهور استعدادهای شهروندان ازجمله موارد مهم در ساختارمند شدن است. به عنوان مثال یک ایرانی کمتر می‌تواند نام یک مسوول کره جنوبی را نام ببرد زیرا کره جنوبی یک سیستم است اما در کشورهای خاورمیانه همچنان فرد است که کلیدی است و بیشتر در مورد فرد صحبت می‌شود.<ref>[http://www.cgie.org.ir/fa/news/28965 سایت مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۴]</ref>
*سبک زندگی ما به شدت خودمحور است. ما بیشتر به دنبال حریم فردی خود هستیم و به آن حریم بیشتر توجه داریم.<ref>[http://www.mehrnews.com/news/1803316/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7 سایت خبرگزاری مهر، ۱۳۹۱]</ref>
*سیاست خارجی مطلوب این است که ضرورت حرکت سیاست خارجی در ریل الزامات رشد اقتصادی باشد و از سوی دیگر سایر کشور‌ها نباید از پیشرفت ایران هراس داشته باشند بلکه محیط بین‌المللی باید محیطی برای یادگیری، اثرگذاری و اثرپذیری و ایجاد فرصت باشد. فکر براندازی نظام ایران از سوی دولت امریکا مدت‌هاست کنار گذاشته شده و اوباما در گفت‌وگو با نیویورک تایمز گفت که استراتژی امریکا اقتصادی و سیاسی است.<ref>[http://www.cgie.org.ir/fa/news/28965 سایت مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۴]</ref>
 
 
== منابع ==