تفاوت میان نسخه‌های «شواهد تبار مشترک»

گسترش لید
(لید)
(گسترش لید)
{{مفاهیم نظریهٔ تکامل}}
 
'''شواهد نیای مشترک''' سازواره ها (یا ارگانیسم های) زنده، توسط دانشمندانی که در رشته های مختلفی تحقیق می کنند در طول دهه ها کشف شده اند، که نشان می دهند [[نیای مشترک]] تمامی [[زندگی|حیات بر روی زمین]] از یک [[جهان‌نیای پایانی]] (به انگلیسی: Last universal common ancestor، مخفف: LUCA) توسعه یافته است. این شواهد، چارچوبی نظری را بنا می گذارد که نظریه فرگشت بر آن قرار می گیرد، و نشان می دهد که [[فرگشت انسان|فرگشت]] دارد اتفاق می افتد، و قادر است تا روال های طبیعی ای که منجر به [[تنوع زیستی]] زمین شده اند را نشان بدهد. به علاوه، این شواهد [[سنتز مدرن|سنتز فرگشتی مدرن]] را پشتیبانی می کنند — [[تئوری علمی|نظریه علمی]] فعلی ای که چگونگی و چرایی دگرگونی حیات در طول زمان را توضیح می دهد. زیست‌شناسان تکاملی شواهد و مدارک نیای مشترک را، با ایجاد پیش بینی های قابل راستی آزمایی، راستی آزمایی فرضیه ها، و ساخت نظریه هایی که علت هایش را توضیح بدهند و روشن کنند، به اثبات می رسانند.
 
مقایسه [[توالی اسید نوکلئیک|توالی های ژنتیکی دی‌ان‌ای]] ارگانیسم ها آشکار کرده است که ارگانیسم هایی که از لحاظ [[تبارزایش|تبارزایشی]] (Phylogenetics) به هم نزدیکند، درجه بالایی از شباهت قطعات ژنتیکی مانند [[شبه‌ژن|شبه‌ژن‌ها]] را نیز دارند، که شبه‌ژن‌ها بخش هایی از [[دی‌ان‌ای]] هستند که با ژنی در یک [[ارگانیسم]] مرتبط [[هم‌ساخت‌شناسی#.D8.A7.D8.B1.D8.AA.D8.A7.D8.B3.D8.A7.D8.AE.D8.AA.DB.8C|ارتاساخت]] (Orthologous) هستند، اما دیگر فعال نیستند و ظاهرا تحت روندی ثابت از زوال یا واگونگی (Degeneration) از جهش های انباشتی قرار گرفته اند، که این نیای مشترک را، همراه با ساختار بیوشیمیایی همگانی، و الگوهای دگرگون‌پذیری مولکولی که در تمام ارگانیسم ها یافت می شود را اثبات و پشتیبانی می کند. اطلاعات ژنتیکی اضافه، به طور قاطعانه خویشاوندی حیات را اثبات می کنند و دانشمندان را قادر ساخته اند (از زمان کشف دی‌ان‌ای) که درخت های تبارزایشی را بسازند: ترسیمی از خویشاوندی فرگشتی ارگانیسم ها. این ها همچنین به ایجاد تکنیک های [[ساعت مولکولی]] برای تعیین تاریخ های انشعاب تاکسون ها و کالیبره کردنشان با سوابق فسیلی منجر شده است.
 
شواهد بیش تری از رشته [[جغرافیای زیستی]] می آیند چرا که فرگشت با نیای مشترک بهترین، و کامل ترین و موشکافانه ترین تبیین برای داده های بسیار گوناگونی در مورد توزیع جغرافیایی گیاهان و حیوانات در سراسر دنیا می باشد. آن چه که ذکر شد مخصوصا در [[نظریه جغرافیای زیستی جزایر]] مشهود است. در ترکیب با نظریه جغرافیایی به خوبی پایه گذاری شده [[زمین‌ساخت صفحه‌ای]]، نیای مشترک راهی را برای ترکیب داده ها در مورد توزیع فعلی گونه ها، و شواهدی که از سابقه فسیلی به دست آمده اند، ارائه می دهد، تا تبینی از لحاظ منطقی محکم و منسجم و بی تناقض را ارائه کند از این که چگونه توزیع ارگانیسم های زینده در طول زمان تغییر کرده اند.
 
توسعه و گسترش باکتری‌های [[مقاومت آنتی‌بیوتیکی|مقاوم به آنتی‌بیوتیک]] مدرکی را ارائه می دهد مبنی بر این که فرگشت به دلیل [[انتخاب طبیعی]] یک فرآیند در حال انجام در دنیای طبیعی است.
 
== نتیجه گیری پژوهشی ==