تفاوت میان نسخه‌های «شواهد تبار مشترک»

گسترش لید
(گسترش لید)
(گسترش لید)
 
توسعه و گسترش باکتری‌های [[مقاومت آنتی‌بیوتیکی|مقاوم به آنتی‌بیوتیک]] مدرکی را ارائه می دهد مبنی بر این که فرگشت به دلیل [[انتخاب طبیعی]] یک فرآیند در حال انجام در دنیای طبیعی است.
 
انتخاب طبیعی در تمام تحقیقات متعلق به فرگشت بسیار همه جا حاضر و فراگیر است، با توجه به این واقعیت که تمام مثال هایی که در ادامه در هر قسمت این مقاله می آیند این روال فراگیری را مستندساز می کنند.
 
== نتیجه گیری پژوهشی ==