تفاوت میان نسخه‌های «فشار خون بالا»

۳٬۰۹۸ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
 
=== داروهای گیاهی ===
عصاره سیر:عصاره [[سیر]] به دلیل داشتن اثرات شبه [[پروستاگلاندین|پروستاگلاندینی]] سبب کاهش مقاومت عروق، وازودیلاسیون عروق محیطی و در نتیجه کاهش [[فشار خون]] می شود. به نظر می رسد عصاره سیر با القای هایپرپلاریزاسیون، باز شدن کانال های پتاسیم و بسته شدن کانال های کلسیم سبب گشاد شدن عروق محیطی شده و نهایتاً فشار خون را کاهش می دهد.<ref>World Health Organization, 2002. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, WHO Publications, Geneva. 16-32.</ref> <ref>Banerjee, S.K., Maulik, S.K., 2002. Effect of garlic on cardiovascular disorders: a review. Nutrition journal. Published online. 19(1): 4.</ref> عصاره این گیاه با افزایش تولید [[نیتریک اکسید]] موجب گشاد شدن عروق و کاهش فشار خون می گردد.<ref>World Health Organization, 2002. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, WHO Publications, Geneva. 16-32.</ref> <ref>Boon, H., Smith, M., 55 Most Common Medicinal Herbs. The Complete Natural Medicine Guide. 203-216.</ref> گروه های فنولی موجود در این عصاره مانند γ-Glutamylcysteine سبب مهار وابسته به دوز آنزیم Angiotensin Converting Enzyme) [[آنزیم مبدل آنژیوتانسین|ACE]]) و کاهش فشار خون می شوند.<ref>Banerjee, S.K., Maulik, S.K., 2002. Effect of garlic on cardiovascular disorders: a review. Nutrition journal. Published online. 19(1): 4.</ref> <ref>Rahman, Kh., Lowe, G.M., 2006. Garlic and Cardiovascular Disease: A Critical Review. American Society for Nutrition. 136:736S-740S.</ref><ref>Oboh, G., Akinyemi, AJ., Ademiluyi, AO. 2013. Inhibitory Effect of Phenolic Extract from Garlic on Angiotensin-1 Converting Enzyme and Cisplatin induced Lipid Peroxidation – In Vitro. Int J Biomed Sci. 9 (2): 98-106.</ref>
کنجد سبب کاهش فشارخون می‌شود.
توانایی سیر در کاهش فشار خون ممکن است به دلیل داشتن ترکیبات شیمیایی [[آدنوزین|آدنوزینی]] و یا توانایی آن در مهار آنزیم [[آدنوزین دآمیناز]] (آنزیم تخریب کننده آدنوزین به اینوزین) و در نتیجه تقویت اثرات آدنوزین بر [[قلب]] باشد. آدنوزین از مسیرهای متعددی از قبیل بهبود جریان بافتی و اثرات ضد التهابی موجب کاهش آسیب [[ایسکمی]] بر قلب می شود.<ref>Kumar Sharma, A., Munajjam, A., Vaishnav, B., Sharma, R., Sharma, A., Kishore, K., Sharma, A., Sharma, D., Kumari, R., Tiwari, A., Kumar Singh, S., Gaur,S., Singh Jatav, V., Parthi Srinivasan, B., Sunder Agarwalb Sh. 2012. Involvement of adenosine and standardization of aqueous extract of garlic (Allium sativum Linn.) on cardioprotective and cardiodepressant properties in ischemic preconditioning and myocardial ischemia-reperfusion induced cardiac injury. Journal of Biomedical Research. 26(1): 24–36.</ref>
 
دم کرده برگ زیتون، فشار خون را پایین می‌آورد. ۲۰ عدد برگ زیتون را داخل ۳۰۰ گرم آب ریخته و آن را به مدت ۱۵ دقیقه بجوشانید؛ سپس کمی قند به آن اضافه کنید و روزانه یک فنجان از آن را بنوشید.
 
۸۷

ویرایش