تفاوت میان نسخه‌های «پرسشنامه»

بدون خلاصه ویرایش
# تغییر فرمول
 
'''غربالگری‌ها''' به عنوان روش غربال‌گری برای یافتن این است که آیا یک شخص باید این پرسشنامه را کامل کند یا نه. پاسخ به '''دست‌گرمی‌ها''' آسان است، جذابیت بررسی را افزایش می‌دهد، و ممکن است حتی به اهداف تحقیقاتی مربوط نباشند. سؤالات '''انتقال''' برای ایجاد پیوستگی بین زمینه‌های مختلف می‌شوند. '''پرش‌ها''' شامل سؤالاتی مانند این سؤال می‌شوند "اگر آری، پس به سؤال ۳ پاسخ دهید. اگر نه، به سؤال ۵ بروید." سؤالات '''دشوار''' در انتها قرار می‌گیرند، زیرا پاسخ دهندگان در حالت پاسخ قرار دارند. همچنین، در هنگام تکمیل کردن پرسشنامه آنلاین، موانع حرکت، به پاسخ دهندگان امکان می‌دهند که بدانند آن‌ها بخشی را تمام کرده‌اند و قرار است به سؤالات سخت‌تر پاسخ دهند. '''طبقه‌بندی'''، یا سؤالات دموگرافیک باید در انتها قرار گیرند، زیرا آنان شبیه سؤالات شخصی هستند و ممکن است سبب ناراحتی پاسخ‌دهنده و ناقص ماندن آمارگیری شوند.<ref>Burns, A. C. , & Bush, R. F. (2010). Marketing Research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی =https://www.nazarbazaar.ir/post/1396/02/09/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/| عنوان = اصول طراحی پرسشنامه| ناشر = نظربازار}}</ref>
 
===توالی سؤالات===
* اجرای کامپیوتری پرسشنامه، که در آن سؤالات از طریق کامپیوتر عرضه می‌شوند.
* اجرای کامپیوتری انطباقی پرسشنامه، که در آن سؤالاتی منتخب بر روی کامپیوتر ارائه شده‌اند و بر اساس پاسخ به آن سؤالات، رایانه سؤالات بعدی را طوری انتخاب می‌کند که مناسب توانایی آنان باشد.
* پرسشنامه برخط (موبایلی)<ref>{{یادکرد وب| نشانی =https://www.nazarbazaar.ir/post/1396/02/09/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/| عنوان = اصول طراحی پرسشنامه| ناشر = نظربازار}}</ref>
 
== منابع ==