باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| birth_date = {{تولد|۱۹۱۵|۱۱|۲۵}}
| birth_place = [[والپارایسو]]،
| death_date = {{مرگ و سن|۲۰۰۶|۹۱۱|۱۰|۱۹۱۵|۱۱|۲۵}}
| death_place = بیمارستان نظامی [[سانتیاگو]]
| nationality = {{پرچم|شیلی}}
۸

ویرایش