تفاوت میان نسخه‌های «الگو:نژادهای پرورشی»

جز
ترجمه به فارسی
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Selective breeding > انتخاب مصنوعی (۷.۱))
جز (ترجمه به فارسی)
| group1 = فهرست نژادهای پرورشی
| list1 =
* [[فهرست نژادهای گربه|گربه]]
* [[فهرست نژادهای گاو|گاو]]
* [[List of cattle breeds|Cattle]]
* [[فهرست نژادهای مرغ و خروس|مرغ و خروس]]
* [[List of chicken breeds|Chicken]]
* [[فهرست نژادهای سگ|سگ]]
*[[اصلاح نژادسگ]]
** [[Dog breeding|breeding]]
* [[فهرست نژادهای اردک|اردک]]
* [[List of duck breeds|Duck]]
* [[List of goat breeds|Goat]]
* [[فهرست نژادهای غاز|غاز]]
* [[List of goose breeds|Goose]]
* [[فهرست نژادهای خوکچه هندی|خوکچه هندی]]
* [[List of guinea pig breeds|Guinea pig]]
* [[فهرست نژادهای اسب|اسب]]
* [[اصلاح نژاد اسب]]
** [[Horse breeding|breeding]]
* [[فهرست نژادهای خوک|خوک]]
* [[List of pig breeds|Pig]]
* [[فهرست نژادهای کبوتر|کبوتر]]
* [[List of pigeon breeds|Pigeon]]
* [[اصلاح نژاد کبوتر]]
** [[Pigeon keeping|breeding]]
* [[فهرست نژادهای خرگوش|خرگوش]]
* [[List of rabbit breeds|Rabbit]]
* [[فهرست نژادهای گوسفند|گوسفند]]
* [[List of sheep breeds|Sheep]]
* [[فهرست نژادهای بوقلمون|بوقلمون]]
* [[List of turkey breeds|Turkey]]
* [[فهرست نژادهای گاومیش|گاومیش]]
* [[List of water buffalo breeds|Water buffalo]]
| group2 = سایر
| list2 =
* [[اصلاح نژاد حیوانات]]
* [[Animal breeding]]
* [[پرورش دهنده حیاط خلوت]]
* [[Backyard breeder]]
* [[استاندارد نژادی]]
* [[Breed standard]]
* [[Breedنوع typeنژاد]]
* [[Breedingپرورش backبازگشتی]]
* [[Breedingجفت pairپرورشی]]
* [[برنامه بهنژادیبه نژادی]]
* [[Captiveپرورش breedingدر اسارت]]
* [[Crossbreedدورگه]]
* [[Preservationپرورش breedingرزروی]]
* [[Purebredاصیل]]
}}
|group2 = [[رقم (کشاورزی)|رقم]]
* [[Mutation breeding]]
* [[اصلاح نباتات]]
** [[Plant breeding in Nepal|Nepal]]
* [[Smart breeding]]
* [[Tree breeding]]
۱۳۵

ویرایش