تو یک غریبه بلند قد سیاهپوش را ملاقات خواهی کرد: تفاوت میان نسخه‌ها