تفاوت میان نسخه‌های «علی‌اکبر تجویدی»

جز
(افزودن متن)
 
== آثار ==
علي‌اکبرعلی‌اکبر تجويديتجویدی سال هایسال‌های بسیاری را صرف پژوهش کرد و صاحب مقالات و تأليفاتتألیفات متعدديمتعددی در زمينهزمینه هنر و فرهنگ ايرانيایرانی بود. از جمله آثار وی می‌توان به کتاب "«نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری"» اشاره کرد. این کتاب  بیانگر یک سیر تاریخی است که از نقاشی غارهای لرستان آغاز شده و پژوهش دوره هایدوره‌های متعدد تاریخی در آن همراه با نمونه‌های تصویری است و سرانجام این پژوهش به عهد صفوی می‌رسد. این کتاب نخستین کتاب تخصصی دربارهدربارهٔ نقاشی ایرانی است  و در سال 1352۱۳۵۲ منتشر شد.
 
تجويديتجویدی در انتشار کتاب «پنجمین کنگره جهانی باستان شناسیباستان‌شناسی و هنر ایران" در سال ۱۳۴۷ نیز  همکاری داشت و از دیگر آثار وی به شمار  می رودمی‌رود. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://www.iribnews.ir/fa/news/1670214/%D8%B9%D9%84%DB%8Cعلی-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1اکبر-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8Cتجویدی-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%90پژوهشگرِ-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AEتاریخ-%D9%87%D9%86%D8%B1هنر-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86ایران-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AAدرگذشت|عنوان=علی اکبر تجویدی پژوهشگرِ تاریخ هنر ایران درگذشت}}</ref> <ref name=":0" />
 
== منابع ==