تفاوت میان نسخه‌های «علویان (سوریه)»

== علویان از دید فقیهان شیعه و سنی ==
از دید برخی فقهای سنی دیدگاه و عقاید علویان متناقض با دین اسلام شناخته می‌شود. فقهای تشیع آنها را جزو مسلمانان دوازده امامی می‌دانند منابع و مستشراقان غربی این نگاه تشیع را نگاهی از نوع با تساهل و مدارا با ایشان می دانند. در طول تاریخ پیروان این فرقه‌ها توسط حاکمان سنی سرکوب شده‌اند.<ref name='BBC' />
 
== جستارهای وابسته ==
* [[علویان (ترکیه)]]
 
== منابع ==