باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== پس از انقلاب ==
پیشپس از پیروزی انقلاب در این گونه فیلم‌ها، از میزان سکس در فیلم‌ها کاسته شده و به جای آن، اعتیاد به مواد مخدر که بعدها به عنوان "برنامه سازمان یافته حکومت پهلوی برای انحراف و نابودی جوانان" تفسیر شد از فیلمفارسی‌ها سردرآورد.
 
== نگارخانه ==
کاربر گمنام