تفاوت میان نسخه‌های «علامت دلریمپل»

افزودن {{منبع}} و {{نامفهوم}} (توینکل)
جز (Diako1971 صفحهٔ Dalrymple's sign(علامت دالریمپل) را به علامت دالریمپل منتقل کرد)
(افزودن {{منبع}} و {{نامفهوم}} (توینکل))
{{منبع|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۷}}
{{نامفهوم|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۷}}
{{اصلاح ترجمه|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۷}}
{{عنوان مترادف-نیاز|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۷}}