تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ ناظم‌الاطبا»

افزودن منبع، جمله‌بندی کمی به‌تر، ویکی‌سازی پیوندها، ایجاد مقاله‌های خرد برای واژه‌نامه‌های مأخذ
(افزودن منبع، جمله‌بندی کمی به‌تر، ویکی‌سازی پیوندها، ایجاد مقاله‌های خرد برای واژه‌نامه‌های مأخذ)
این فرهنگ علاوه بر دربر گرفتن اکثر واژگان بکار رفته در فارسی، برای بسیاری از واژگان خلاصه‌ای از علوم به ترتیب [[دائرةالمعارف]] آورده شده و بسیاری از نام‌های تاریخی و جغرافیایی [[ایران]] و [[اسلام]] و کشورهای دیگر را نیز دربردارد.
 
== منابع و مأخذ کتاب ==
ناظم‌الاطبا برای تألیف فرهنگ خود از چندین واژه‌نامهٔ فارسی مانند [[برهان جامع]]، [[برهان قاطع]]، [[فرهنگ انجمن آرای ناصری]]، [[فرهنگ رشیدی]] و [[فرهنگ سروری]] استفاده کرده است. برای واژه‌های عربی، او از بسیاری از لغت‌نامه‌های عربی از جمله [[قاموس]]، [[شرح قاموس]]، [[صحاح اللغة]]، [[مجمع البحرین]]، [[منتهی الارب]] و [[غیاث‌اللغات]] بهره جسته است. تعدادی از فرهنگ‌های فارسی به انگلیسی‌ای که ناظم‌الاطبا به آن‌ها رجوع کرده نیز از این قرارند: [[فرهنگ ریچاردسن|ریچاردسن]]، [[فرهنگ وولاستن|وولاستن]]، [[فرهنگ جانسون|جانسون]] و [[فرهنگ استاین‌گس|استاین‌گس]].<ref>«تقریظی بر فرهنگ نفیسی»، محمدعلی فروغی</ref>
در تألیف این فرهنگ همه کتابهای معتبر لغت [[عربی]] مانند [[قاموس]]، [[شرح قاموس]]، [[صحاح اللغة]]، [[مجمع البحرین]] و [[منتهی الأرب]] در نظر گرفته شده، و نیز تمام کتابهای لغت [[فارسی]] مانند [[برهان جامع]]، [[برهان قاطع]]، [[فرهنگ انجمن آرای ناصری]] و [[فرهنگ رشیدی]] و [[فرهنگ سروری]] مورد استفاده قرار گرفته‌است. همچنین در این فرهنگ از چند فرهنگ بزرگ فارسی به انگلیسی که [[مستشرق|مستشرقین]] نوشته‌اند نیز بهره کامل گرفته شده‌است. از آن جمله می‌توان به فرهنگ‌های فارسی به انگلیسی [[ریچاردسن]]، [[وولاستن]]، [[جانسون]] و [[اشتاینگاس]] اشاره کرد.
 
 
== ارجاع‌ها ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==