جوجی خان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox monarch|name=جوجی‌خان|title=|image=Juchi Khan.JPG|caption=مجسمهمجسمۀ جوجی خانجوجی‌خان در مغولستان|succession=Khan of the [[Ulus of Jochi]]|reign=|coronation=|full name=|predecessor=[[چنگیزخان]]|successor=|spouse=Sarkan Khatun{{سخ}}Bekutemish Khatun{{سخ}}Ukin Kuchin Khatun{{سخ}}Sultan Khatun|issue=|royal house=[[بورجیگای]]|dynasty=[[امپراتوری مغول]]|father=[[چنگیزخان]]|mother=[[بورته]]|birth_date={{Birth-date|1181}}|birth_place=[[مغولستان]]|death_date={{Death year and age|1227|1181}}|death_place=[[اوراسیا]]|date of burial=|place of burial=}}{{بدون'''جوجی‌خان''' منبع}}پسر ارشد [[چنگیزخان]] بود و فقط یک خواهر داشت که از وی بزرگ‌تر بود. جوجی پس از فتح [[خوارزم]] به دشت [[قپچاق]] رفت و هنگامی که پدرش به زادگاهش برگشت پیش او رفت. جوجی‌خان پیش از فوت پدر درگذشت و از وی هفت پسر ماند که یکی به نام [[برکه]] و دیگری [[باتو]] نام داشت. پس از جوجی باتو بحای پدر نشست و بقایای قپچاق، و [[الان]] و [[روسیه]] را بدست آورد و شهری را به نام [[سرای]] بنا نهاد. می‌گویند که باتو پیرو هیچ دین و مذهبی نبود و جزء خداپرستی هیچ شیوه دیگری نمی‌دانست، اهل بذل و بخشش بود و هرچه پیش او می‌فرستادند در حصارش میان مسلمانان و مغولان و پیروان سایر ادیان بطور مساوی تقسیم می‌کرد، مرگ باتو بسال ۶۵۳ اتفاق افتاد.
'''جوجی‌خان''' پسر ارشد [[چنگیزخان]] بود و فقط یک خواهر داشت که از وی بزرگ‌تر بود. جوجی پس از فتح [[خوارزم]] به دشت [[قپچاق]] رفت و هنگامی که پدرش به زادگاهش برگشت پیش او رفت. جوجی پیش از فوت پدر درگذشت و از وی هفت پسر ماند که یکی به نام [[برکه]] و دیگری [[باتو]] نام داشت. پس از جوجی باتو بحای پدر نشست و بقایای قپچاق، و [[الان]] و [[روسیه]] را بدست آورد و شهری را به نام [[سرای]] بنا نهاد. می‌گویند که باتو پیرو هیچ دین و مذهبی نبود و جزء خداپرستی هیچ شیوه دیگری نمی‌دانست، اهل بذل و بخشش بود و هرچه پیش او می‌فرستادند در حصارش میان مسلمانان و مغولان و پیروان سایر ادیان بطور مساوی تقسیم می‌کرد، مرگ باتو بسال ۶۵۳ اتفاق افتاد.
 
{{امپراتوری مغول}}
کاربر ناشناس