ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏مترادف‌های گفت: ابرابزار، اصلاح سجاوندی
(حذف موارد بی دلیل و مرتب سازی)
(←‏مترادف‌های گفت: ابرابزار، اصلاح سجاوندی)
پیشوند شبه- القا می‌کند که چیزی غلط یا جعلی ست که بحث برانگیز است. پسوند -گیت تلقین کننده وجود رسوایی است. تنها وقتی از این الفاظ در مقاله استفاده کنید که به طور گسترده در خارج از آن مورد استفاده قرار گرفته باشد آن هم به طور در خط اگر شک دارید. مطمئن شوید که منابع معتبر وجود یک جنجال را تأیید کرده‌اند و لفظ برای دادن وزن نامتناسب به یک دیدگاه حاشیه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
 
=== مترادف‌های ''گفت'' ===
{{میانبر|وپ:ادعا|وپ:گفت}}
 
با وجودی که کلمه «ادعا» می‌تواند درست استفاده شود، این کلمه ممکن است به نحوی نادرست، برای افکندن شک بر یک اظهار، مورد استفاده قرار گیرد.
{{میانبر|WP:SAID|WP:SAY|WP:CLAIM}}
{{جعبه گفتاورد|bgcolor=#FFFFF0|width=70%|align=center|salign=right
|quote={{درشت|''واژه‌هایی که باید مراقب شان بود:'' '''... افشا کردن، خاطرنشان کردن، برملا کردن، توضیح دادن، اصرار کردن، حدس زدن، ادعا کردن، اظهار کردن، اعتراف کردن، انکار کردن، روشن سازی کردن…'''}}
}}
 
''گفت''، ''بیان کرد''، ''خواند''، ''نوشت''، ''نظر داد''، و ''بنا بر'' تقریباً همواره بیطرف و درست اند. هنگام استفاده از [[عبارات جهت‌دار]]تر باید بسیار مراقب بود.
 
مثلاً، این که نوشته شود فردی چیزی را '' روشن کرد'' ، ''توضیح داد''، ''افشا کرد''، ''دریافت''، ''خاطرنشان رد''، یا ''برملا کرد'' ممکن است مؤید این باشند که آن چیز درست است، تا این که صرفاً این واقعیت را بیان کند که آن چیز ''گفته شده''.
 
نوشتن این که کسی ''اصرار کرد''، ''ذکر کرد''، ''مشاهده کرد''، ''بر این باور است''، یا ''گمان کرد'' ممکن است به میزان مراقب بودن، مصمم بودن، یا دسترسی به شواهد اشاره کند، آن هم‌زمانی که چنان چیزهای تأییدپذیر نباشند.
 
نوشتن این که کسی چیزی را ''تصریح کرد'' یا چیزی را ''ادعا کرد'' ممکن است با تأکید کردن بر تناقض احتمالی یا تأیید تلویحی بی‌توجهی به شواهد، اعتبار آن اظهارنظر را زیر سؤال ببرد. به طور مشابه هنگام استفاده از ''اعتراف کرد''، '' ''، و ''نفی کرد'' مراقب باشید، [[ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان|مخصوصاً برای زندگان]]، چرا این افعال ممکن است به طور نامناسبی مؤید مجرمیت باشند.
 
== اصطلاحات فاقد دقت ==