ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏حسن تعبیر: ابرابزار
(←‏حسن تعبیر: ابرابزار)
== اصطلاحات فاقد دقت ==
=== حسن تعبیر ===
{{جعبه گفتاورد
|width = 70%
|border = 2px
|align = center
|bgcolor = #f9f9f9
|fontsize = 85%
|qalign = right
|quote =
|salign = center
|source =
}}
 
{{جعبه گفتاورد|bgcolor=#FFFFF0|width=70%|align=center|salign=right
|quote={{درشت|''کلمه‌هایی که باید مراقب شان بود:'' '''... فوقت کرد، جانش را داد، به آسایش ابدی رسید، عشقبازی کرد، تلفات جانبی، زندگی با سرطان، ...'''}}
}}
 
واژه ''مرد'' بیطرف و درست است، از [[حسن تعبیر]]هایی چون ''وفات کرد'' دوری کنید. به همین ترتیب، ''رابطه جنسی داشت'' بیطرف است؛ حسن تعبیر '' عشقبازی کرد'' خودبینانه است. برخی واژگانی که در بسیاری از پیش زمینه‌ها بی اشکالند ممکن است معانی حسن تعبیرانه‌ای داشته باشند که باید از آنها دوری کرد: برای مشکل از مسئله یا مناقشه استفاده نکنید؛ ''[[تلفات غیرنظامی]]'' نباید ''[[تلفات جانبی]]'' خوانده شود.
 
اگر شخصی دچار مصیبتی است، یا در رنج است، همین را به تنهایی بگویید؛ زن ''زندگی کردن با آن'' نرم‌کننده‌ای درازگویانه است. هنجارها برای اصطلاحات در خصوص معلولیت‌ها و معلولین ممکن است فرق کند. هدف بیان واضح و مستقیم بدون ایجاد رنجش نالازم است. فرض نکنید زبان ساده نامناسب است.
 
=== نوواژه‌ها ===
{{همچنین ببینید|ویکی‌پدیا:نوواژه‏}}