تفاوت میان نسخه‌های «جوش احتراقی»

همان طور که میدانید در سیستم ارت ساختمان,سیم ارت (زرد,سبز)تمام ساختمان به یه سیم مسی با مقطع قطور وصل شده و به داخل چاه ارت میرود در چاه ارت یه صفحه مسی وجود دارد که سیم مسی قطور باید به آن دوخته شود و به ابتدا و انتهای دوخت بست وصل شود و برای اتصال ۱۰۰٪‌ باید سیم را به صفحه جوش داد که بهترین جوش, جوش نقره یا برنج هست و اگر این دو جوش در دسترس نبود از جوش احتراقی(cad weld) استفاده میکنیم:))
 
==درباره ی جوشکاری ترمیت(احتراقی)==
جوشکاری ترمیت (Thermite Welding)که با نام جوش احتراقی هم شناخته می شود، یک فرآیند جوشکاری حالت مذاب بوده که بوسیله آن دو قطعه فلزی عموما توسط یک واکنش آلومینوترمیک که حرارت بسیار بالایی تولید می کند، بهم جوش داده می شوند. فلز مذاب از واکنش بین اکسید فلز و آلومینیوم که نقش فلز پر کننده را بازی می کند، ایجاد می شود. این فرآیند گرمازا در سال ۱۸۹۸ در آلمان و توسط دکتر Hans Goldschmidt ابداع شد.
 
۴۲

ویرایش