تفاوت میان نسخه‌های «کونگ‌فو»

== سبک‌ها ==
 
=== '''چی گونگ''' ===
تمرین چی گونگ به معنای واقعی کلمه یک "تکنیک" نیست. این تکنیک در بر گیرنده‌‌ی هماهنگ سازی حرکات بدن، تنفس و آگاهی از هدف تمرین، ژرف اندیشی و تن درستی است. پدیده‌‌ی "چی" به عنوان انرژی‌‌ای که در بدن تمام موجودات زنده جریان دارد توصیف می‌‌شود.
 
سبکهای متفاوتی از کونگ فو وجود دارند که بر مبنای مکاتب، فرقه‌‌ها و خانواده‌‌ها دسته بندی می‌‌شوند. این سبکها در طی دوره‌‌ای طولانی مدت توسعه یافته‌‌اند و به عنوان فرم‌‌های مهم دفاع شخصی در نظر گرفته می‌‌شوند. سبکهای مختلف کونگ فو را می‌‌توان به طور گسترده به دو دسته‌‌ی درونی و بیرونی دسته بندی نمود. سبکهای بیرونی کونگ فو تمرکز خود را بر روی افزایش حجم توده‌‌ی عضلانی بدن و به بود سلامت قلبی - عروقی می‌‌گذارد. سبکهای درونی کونگ فو "چی" را به کار می‌‌گیرند.
 
==== '''سبکها و تکنیکهای مختلف کونگ فو''' ====
سبکهای مبارزاتی مهم کونگ فو در پاراگراف‌‌های زیر توضیح داده شده‌‌اند. این تکنیکها مبانی فرم‌‌های مختلف هنرهای رزمی چینی را تشکیل می‌‌دهند.
 
۶۷

ویرایش