تفاوت میان نسخه‌های «سید محمدعلی قاضی طباطبایی»

بدون خلاصه ویرایش
|گفتاورد=
|imdb_id=
|لقب=خمینی آذربایجان[http://www.bultannews.com/fa/news/33750/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA]
|لقب=خمینی آذربایجان{{مدرک}}
|مدفن=مسجد مقبره تبریز
|دین=[[اسلام]]
۵

ویرایش