تفاوت میان نسخه‌های «شواهد تبار مشترک»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(گسترش ژنتیک)
جز
=== ژنتیک ===
یکی از مکم ترین مدارک برای تبار مشترک از مطالعه رشته های ژنتیکی می آید. [[هم‌ترازسازی توالی|تحلیل تطبیقی توالی]]، رابطه بین توالی های دی‌ان‌ای گونه‌های متفاوت را بررسی می کند،<ref>Mount, D.M. (2004). ''Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis'' (2nd ed.). Cold Spring Harbor Laboratory Press: Cold Spring Harbor, NY. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[ویژه:BookSources/0-87969-608-7|0-87969-608-7]].</ref> که چندین ردیف مدرک در تایید فرضیه اصلی تبار مشترک داروین تولید می کند. اگر آن فرضیه داروین درست باشد، آن گاه گونه هایی که با هم نیای مشترکی دارند، توالی دی‌ان‌ای آن نیایشان را، و همچنین جهش های منحصر به فرد او را به ارث برده اند. گونه هایی که به هم بیش تر نزدیک تر و مرتبط ترند، بخش بزرگ تری از توالیشان و جایگزینی های مشترکشان عینا مثل هم است، در مقایسه با گونه های به نسبت دور تر.
 
ساده ترین و قدرت مند ترین مدرک توسط [[فیلوژنتیک محاسباتی|بازساخت فیلوژنتیک]] ارائه شده است.
 
== نتیجه گیری پژوهشی ==