تفاوت میان نسخه‌های «قوه مجریه»

۱٬۱۶۹ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
{{بدون منبع}}
'''قوه مجریه''' یکی از [[قوای سه‌گانه]] استاسضصت که وظیفهضیفه ادارهاصیکشصضیاساس کشور بر اساس قوانینی راقوانیصیضصیضصرا که [[قوه مقننه]] مصوب کرده دارد. رئیس قوه مجریه [[رئیس جمهور]] است.
 
== ارکصیضانضصیضص ==
== ارکان ==
ی تابعه مانند سازمان مدیریتیضصیضصیضصیضص و برنامه‌ریزی، بانکضصیکزی، سازضص
قوه مجریه دارای ارکان مختلفی است:
ریاست قوه مجریه در [[ایران]] با [[رئیس جمهور]] است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شودمی‌صضیضصشود مانند آمریکا و … در برخی کشورها که دارای نظام پارلمانی هستند مانند [[هند]] و [[انگلستان]] ریاستریضصضصیضصییاست قوه مجریه با نخست وزیر است که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. گاه چنین کشورهاییکشورهاصیضصیضصیضصیی دارای پادشاه مانند [[سوئد]] و یا رئیس جمهور مانند [[آلمان]] هستند که مقامی تشریفاتی محسوب می‌شود. در برخی کشورها مانند روسیه، ترکیه و پاکستان ریاست جمهور و نخست وزیر هر دو دارای قدرت هستند.مانندیضیضصیضصی
 
== ی ==
۱. وزارتخانه‌ها مانند وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و سازمانها و شرکتهای تابعه
 
۲. معاونین و مشاورین ریاست جمهوری و سازمانهای تابعه مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان تربیت بدنی
 
== ریاست قوه مجریه ==
ریاست قوه مجریه در [[ایران]] با [[رئیس جمهور]] است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود مانند آمریکا و … در برخی کشورها که دارای نظام پارلمانی هستند مانند [[هند]] و [[انگلستان]] ریاست قوه مجریه با نخست وزیر است که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. گاه چنین کشورهایی دارای پادشاه مانند [[سوئد]] و یا رئیس جمهور مانند [[آلمان]] هستند که مقامی تشریفاتی محسوب می‌شود. در برخی کشورها مانند روسیه، ترکیه و پاکستان ریاست جمهور و نخست وزیر هر دو دارای قدرت هستند.
 
== وظایف قوه مجریه ==
اداره، سیاستگذاری و نظارت بر امور اقتصادی کشور، آموزش و پژوهش، روابط خارجه، بهداشت و درمان، کشاورزی و صنعت، امنیت و تأمین نیازهای دفاعی و تأمین نیازها و ملزومات سایر قوا مانند قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان و … بر عهده قوه مجریه‌است.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام