تفاوت میان نسخه‌های «وزارت سحر و جادو»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
==درایران==
در ایران نیز کانال تلگرام نام وزارت سحر جادو ایران وجود دارد که مدیریت آن توسط پروفسور پارسا اسنیپ انجام گرفته است.
کار اصلی وزارت سحر و حادو ایران جلوگیری از شرارت و پژوهش و آزمایش است .
نکته جالب در وزارت این است که هر شخص توسط یه ربات ثبت شناسنامه ویا ثبت گرگینه و جانور نما میکند !
در ربات می توان مرگخوار هارا معرفی کرد و جایزه گرفت.
==وزیرسحرجادوایران==
وزیر سحر و جادو ایران شخصی است با نام مستعار پارسا اسنیپ که نام اصلی او مشخص نیست.
او ابتدا کار خود را با تدریس در مدارس فانتزی در پست معلم کیمیاگری و معجون سازی شروع کرد و پس از چهار سال وزارت خود را راه اندازی کرد.
 
== سازمان‌های زیر مجموعه وزارت جادو ==
۲۷

ویرایش