تفاوت میان نسخه‌های «وزارت سحر و جادو»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
کار اصلی وزارت سحر و حادو ایران جلوگیری از شرارت و پژوهش و آزمایش است .
نکته جالب در وزارت این است که هر شخص توسط یه ربات ثبت شناسنامه ویا ثبت گرگینه و جانور نما میکند !
در ربات می توان مرگخوار هارا معرفی کرد و جایزه گرفت.[۱]
 
==وزیرسحرجادوایران==
وزیر سحر و جادو ایران شخصی است با نام مستعار پارسا اسنیپ که نام اصلی او مشخص نیست.
۲۷

ویرایش