تفاوت میان نسخه‌های «وزارت سحر و جادو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
وزیر سحر و جادو ایران شخصی است با نام مستعار پارسا اسنیپ که نام اصلی او مشخص نیست.
او ابتدا کار خود را با تدریس در مدارس فانتزی در پست معلم کیمیاگری و معجون سازی شروع کرد و پس از چهار سال وزارت خود را راه اندازی کرد.
==ورود به وزارتخاته==
==ارتباط با وزیر==
شما برای وارد شدن به وزارت میتوانید کلمه WIZZVEZ@ را در جستو جو تلگرام وارد کرده.
 
۲۷

ویرایش