پروتکل تبادل کلید دیفی-هلمن: تفاوت میان نسخه‌ها

تعییرات 89.165.28.2 به نسخهٔ 1976290 MelancholieBot واگردانده شد.
(تعییرات 89.165.28.2 به نسخهٔ 1976290 MelancholieBot واگردانده شد.)
* مقادیر a و b و مقدار مشترک محاسبه شده، هرگز مستقیماً از کانال ارتباطی عبور نمی‌کنند. بقیهٔ مقادیر یعنی p و g و A و B از کانال ارتباطی عبور می‌کنند و برای دیگران قابل دسترسی هستند.
* دشواری حل مسألهٔ [[لگاریتم گسسته]] تضمین می‌کند که مقادیر a و b و مقدار کلید رمز مشترک، با داشتن مقدار اعداد دیگر در عمل قابل محاسبه نباشد.
 
امیر
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
|