تفاوت میان نسخه‌های «متولد ماه مهر»

جز
حذف رده «فیلم‌های ۱۳۷۸»؛ افزودن سریع رده «فیلم‌های ایرانی ۱۳۷۸» (با استفاده از رده‌ساز)
جز (افزودن سریع رده «فیلم‌های محمدرضا فروتن» (با استفاده از رده‌ساز))
جز (حذف رده «فیلم‌های ۱۳۷۸»؛ افزودن سریع رده «فیلم‌های ایرانی ۱۳۷۸» (با استفاده از رده‌ساز))
 
[[رده:فیلم‌های احمدرضا درویش|متولد ماه مهر]]
[[رده:فیلم‌های ۱۳۷۸]]
[[رده:فیلم‌های محمدرضا فروتن]]
[[رده:فیلم‌های ایرانی ۱۳۷۸]]