تفاوت میان نسخه‌های «برده‌داری»

۶۷ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
خنثی‌سازی ویرایش 19927427 توسط Sharaky (بحث)
(به نسخهٔ 19624048 ویرایش Gnosis واگردانده شد. (تل))
(خنثی‌سازی ویرایش 19927427 توسط Sharaky (بحث))
{{اصلی|برده‌داری در ادیان}}
 
در ادیان ابراهیمی و به‌ویژه در سه دین آخر یعنی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) برده‌داری وجود داشته‌است؛ و عالمان دینی با آیاتی از [[کتاب مقدس]] و [[قرآن]] نفس وجودی آن را توجیه کرده‌اند. یکی از اسامی خداوند [[رب]] است که در مقابل [[عبد]] یا [[بنده]] قرار دارد، دو نوع بندگی وجود دارد یکی بندگی برده‌ای برای صاحب خود و دیگری بندگی برای پروردگاری که در جایگاه ارباب آسمانی قرار داشته و به اعتقاد این ادیان سزاوار اطاعت مطلق است و این کیفیت با اندک تغییراتی در ادیان مذکور وجود داشته‌است، در فارسی برای بردهٔ زن [[کنیز]] و برای برده مرد [[غلام]] اطلاق می‌شود، برده به مثابه کالایی که حقوق انسانی ندارد قابل خرید و فروش است، یکطبق اربابآیه می‌تواند33 کنیزسوره خود رانور در اختیار مردقرار دیگریدادن بگذاردکنیزان تابرای آنکامجویی مرددر ازازای ویدریافت کامپول جنسینهی برگیرد،شده است. بردگانی که از اربابان زمینی خود می‌گریزند همواره در احادیث از قول محمد مطرود هستند. مسلمانانپیامبر بهاسلام، استناد صریح آیه ۲۴ [[سوره نساء]] و آیات دیگر قرآن در جنگ با کفار حق و اجازه آنکسی را از الله دارند که زنانبنده کفارخودش را بهبزند اسارتاز وبدترین بهمردم بردگیخوانده (کنیزی)بود برگیرند.و محمدوقتی نیز باتوصیه عملکرد بهکه اینبندگان آیهرا قرآنیعبد درنخوانید جنگهابلکه ومرد [[غزوات]]جوان (جنگهایی که خود پیامبر در آنها شرکت داشتندفتی) زنانی را به کنیزی و همسری در اختیار گرفت. [[ریحانه]] دختر عمرو بن جنانه از طایفه بنی عمرو بن قریظه یکی از آن زنان محمد بود که در جنگ با بنی قریظه شوهر، برادر و پدر او را مسلمانان کشته بودند و پیامبر اسلام او را برای همسری در اختیار گرفتبخوانید.<ref group="پانویس">تاریخسیرت طبری،رسول‌الله صفحهص ۱۰۹۱–۱۰۹۲۳۱۶</ref> [[صفیهپیامبر دختراسلام حییبا بناین اخطب]]سخن زنکه [[کنانبدترین ابنمردم ربیع]] نیز از دیگر زنان محمد بودآن‌است که درمردم [[غزوهرا خیبر]]می‌فروشد، بهمخالفت غنیمتاسلام مسلمانان درآمده بود. شوی او به دلیل اینکه جایگاه گنج پنهان قبیله ر ا بازگو نمی‌کرد از سوی [[علی بن ابوطالب]] مورد بازجویی قرار گرفت و سپسرا با نشان‌دادنتجارت محلبرده نگهداریعلنی گنج توسط [[محمد بن سلمه]] سر بریده شدکرد.<ref>منتهی الآمال قمی جلد ۱، صفحهٔ ۸۳</ref><ref>تاریخ طبری، صفحه ۱۸۲۵–۱۸۳۴</ref><ref>قضاوت عبدالرحمان، برگ ۹۸و۱۳۸-عایشه بعد از پیغمبر، برگ ۲۰۸</ref>
 
<ref group="پانویس">سیرت رسول‌الله ص ۲۲۷</ref>
 
[[ریحانه]] دختر عمرو بن جنانه از طایفه بنی عمرو بن قریظه یکی از آن زنان محمد بود که در جنگ با بنی قریظه شوهر، برادر و پدر او را مسلمانان کشته بودند و پیامبر اسلام او را برای همسری در اختیار گرفت.<ref>تاریخ طبری، صفحه ۱۰۹۱–۱۰۹۲</ref> [[صفیه دختر حیی بن اخطب]] زن [[کنان ابن ربیع]] نیز از دیگر زنان محمد بود که در [[غزوه خیبر]] به غنیمت مسلمانان درآمده بود. شوی او به دلیل اینکه جایگاه گنج پنهان قبیله ر ا بازگو نمی‌کرد از سوی [[علی بن ابوطالب]] مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با نشان‌دادن محل نگهداری گنج توسط [[محمد بن سلمه]] سر بریده شد.<ref>منتهی الآمال قمی جلد ۱، صفحهٔ ۸۳</ref><ref>تاریخ طبری، صفحه ۱۸۲۵–۱۸۳۴</ref><ref>قضاوت عبدالرحمان، برگ ۹۸و۱۳۸-عایشه بعد از پیغمبر، برگ ۲۰۸</ref>
 
== آمار برده‌داری ==
کاربر ناشناس