تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ ناظم‌الاطبا»

بدون خلاصه ویرایش
(افزودن منبع، جمله‌بندی کمی به‌تر، ویکی‌سازی پیوندها، ایجاد مقاله‌های خرد برای واژه‌نامه‌های مأخذ)
 
== منابع کتاب ==
ناظم‌الاطبا برای تألیف فرهنگ خود از چندین واژه‌نامهٔ فارسی مانند [[برهان جامع]]، [[برهان قاطع]]، [[فرهنگ انجمن آرای ناصری]]، [[فرهنگ رشیدی]] و [[فرهنگ سروری]] استفاده کرده است. برای واژه‌های عربی، او از بسیاری از لغت‌نامه‌های عربی از جمله [[قاموس]]، [[شرح قاموس]]، [[صحاح اللغة]]، [[مجمع البحرین]]، [[منتهی الارب]] و [[غیاث‌اللغات]] بهره جسته است. تعدادی از فرهنگ‌های فارسی به انگلیسی‌ای که ناظم‌الاطبا به آن‌ها رجوع کرده نیز از این قرارند: [[فرهنگ ریچاردسن|ریچاردسن]]، [[فرهنگ وولاستن|وولاستن]]، [[فرهنگ جانسون|جانسون]] و [[فرهنگ استاین‌گس|استاین‌گس]].<ref>[http://nameh.mkeyhani.com/foroughi/taghrizi_bar_farhang-e_nafisi.html «تقریظی بر فرهنگ نفیسی»]، محمدعلی فروغی</ref>
 
== منابع ==
 
== ارجاع‌ها ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
* تاریخ طب و طبابت در ایران به روایت اسناد (از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه)، پژوهش و نگارش: محسن روستایی، از انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، تهران: ۱۳۸۲، جلد دوم: شرح حال طبیبان نامدار و ناشناخته ایران، صفحه ۵۹۱ تا ۶۰۰
* شرح حال «میرزا علی اکبرخان نفیسی ناظم الاطباء»، به قلم استاد سعید نفیسی در مقدمات کتاب فرهنگ نفیسی.