تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان نهبندان»

جز
(اضافه کردن الگو شهرستان، تمیزکاری)
 
== مشاهیر و فرزانگان ==
۱-# حسن بن عبدالرحمن:ابومحمد حسن بن عبدالرحمن شافعی ازجمله محدثین وفقها است که یاقوت حموی درکتاب معجم البلدان ایشان رابه نیه نسبت داده است.
۲-# عبدالرحمن بن عبدا…: وی برادرزاده حسن بن عبدالرحمن است. همچنان که یاقوت حموی می‌گوید ((ازاین دواندیشمند نیهی (اهل نه) هیچ اثری جزءتنها نامی براوراق پراکنده تاریخ باقی نمانده است.
 
۲- عبدالرحمن بن عبدا…: وی برادرزاده حسن بن عبدالرحمن است. همچنان که یاقوت حموی می‌گوید ((ازاین دواندیشمند نیهی (اهل نه) هیچ اثری جزءتنها نامی براوراق پراکنده تاریخ باقی نمانده است.
 
۳- ابوبکرنیهی: از بزرگان وفقهای قرن چهارم (هـ ق) است. وی اصلش از «نه» و درسیستان اقامت می‌کرد که درگذشت وی حدودسال ۴۰۰قمری بوده است.
 
۴- نوابه خفی: نوابه خفی دختر میرزامحمدخان «نهی» شاعره‌ای توانا بود و درشاعری خفی تخلص می‌کرد، پدرش محمدخان نهی از خوانین «نه» بود، نوابه شاعری عارف بود که قدم دروادی عرفان گذاشت و گویند به سیدمرتضی که اهل ریاضت وازولایت «نه» بود ارادت داشته و درطریقه سلوک از او متابعت می‌نموده است و دیوان شعری از او باقی مانده که مرحوم میرزا محمدشهاب نهی که از شاعران هم عصراوبوده جمع‌آوری کرده است. وی درسال ۱۳۰۸ ق درگذشت. (برگرفته ازکتاب نهبندان دیار خورشید نوشته: حسن شبانی)
 
۵-# محتاج نهی: از فضلا و روضه خوانان و شاعران «نه» بوده که دفتری به خط نستعلیق ازوی به یادگار مانده که قصایدی درمدح پیامبرواهل بیت سروده است.
۶-# شهاب الدین نهیی :میرزا محمد ابراهیم مشهور به میرزا شهاب اصلش از «نه» است دردارالحکومه امیرعلم خان حشمت الملک منشی و مستوفی بود، مردی فاضل، شاعر، نکته سنج و سخندان بوده عارف و شیفته عرفان و درعلوم ادبی و ریاضی استاد و حوزه تدریس داشته، قصاید، غزلیات، ترجیعات و مراثی بسیار دارد.
 
۶- شهاب الدین نهیی :میرزا محمد ابراهیم مشهور به میرزا شهاب اصلش از «نه» است دردارالحکومه امیرعلم خان حشمت الملک منشی و مستوفی بود، مردی فاضل، شاعر، نکته سنج و سخندان بوده عارف و شیفته عرفان و درعلوم ادبی و ریاضی استاد و حوزه تدریس داشته، قصاید، غزلیات، ترجیعات و مراثی بسیار دارد.
 
۷- احمد علی شهابی نیهی متخلص به حریف :درسال ۱۲۹۳هـ ق در نهبندان متولد شده، وی دیوان شهری دارد، دوران تحصیلات ابتدایی رادرنهبندان به پایان رسانیدوبرای تحصیلات بالاتر به دارالعلم مشهد رفت و درعلوم و حکمت منطق نیزاستاد بود و درسال ۱۳۵۵هـ ق چشم از جهان فروبست؛ و درزادگاهش مدفون گردید.
 
۸- سیدمحمدحسین کبریایی: از سادات نهبندان است که درسال ۱۲۶۳ هـ ش در خانواده‌ای اصیل و نجیب دیده به جهان گشود. شاعر، عارف و خوشنویس نهبندانی که تحصیلات ابتدایی رادر (نه) گذراند، وپس از رسیدن به سن رشد عازم مشهد گردید، و درحوزه علمیه خراسان زبان و ادبیات عرب و مباحثی از علوم معقول رافراگرفت. (برگرفته ازکتاب سیری درزندگی وآثار شاعر و عارف و خوشنویس نهبندانی سیدحسین کبریایی، نوشته حسین اکبری)
 
۹-# حاج شیخ جواد عارفی: مجتهد نام‌آور
۱۰-# حاج اسماعیل دهکی: استادعلوم دینی و مبارز معروف
 
۱۱- دکتر نقیب نقوی:درسال ۱۳۳۲در نهبندان متولد و درسال ۱۳۴۴به مشهد رفت ودوره‌های کارشناسی و کارسناسی ارشد ودکتری زبان و ادبیات فارسی رادردانشگاه فردوسی به پایان رسانید.
 
 
== محصولات ==
 
از محصولات کشاورزی شهرستان نهبندان می‌توان به انّاب، خرما، پسته، زعفران، زرشک، انار و… اشاره نمود.
محصول ارزشمند نهبندان سنگ آن است؛ چه سنگ‌های قیمتی معدن قلعه زری و چه سنگهای زیبای گرانیت سیاه و سفید آن که بسیار هم مقاوم هستند
** [[دهستان میغان]]
** [[دهستان نه]]
شهرها: [[نهبندان]]
* [[بخش شوسف]] <!--با جمعیت ۱۴٬۱۸۳ نفر-->
** [[دهستان شوسف]]