تفاوت میان نسخه‌های «چارچوب مرجع»

(b)
برای نمونه برای اینکه بتوان در [[الکترومغناطیس]] مقدار نیروی وارد بر یک جسم باردار را محاسبه کرد، ابتدا باید یک چارچوب متناسب با دستگاه تعریف کرده، سپس پدیده را بررسی نمود. اگر این چارچوب مرجع تغییر بکند و به عنوان مثال منتقل شود این مسئله به‌وسیله قواعد تبدیل بیان می‌شود.<ref name="دانشنامه رشد"/>
 
== چارچوب مرجع لخت :) ==
{{اصلی|دستگاه مرجع لخت}}
چارچوب مرجع لخت به چارچوبی گفته می‌شود که در آن قانون [[لختی]] (ماند) حاکم باشد. چارچوب مرجع لخت یکی از نخستین و مهمترین انتزاع‌ها در فیزیک است. چارچوب مرجع واقعی یک چارچوب لخت نیست و می‌توان گفت چارچوبی است که گاهی بیشتر و گاهی کمتر با چارچوب مرجع لخت سازگاری دارد.
کاربر ناشناس