تفاوت میان نسخه‌های «امپراتوری هخامنشی (کتاب)»

جز
جز (جایگزینی noormags.com با noormags.ir با استفاده از AWB)
| عنوان اصلی = Histoire de l'Empire Perse. De Cyrus à Alexandre
| برگرداننده = ناهید فروغان
| تصویر =
| زیرنویس تصویر = جلد اول کتاب
| نویسنده = [[پی‌یر بریان]]
| تصویرگر =
| طراح جلد =
|ویراستار =
| زبان = فرانسوی/انگلیسی/فارسی
| مجموعه =
| موضوع =
| سبک = تاریخی
| ناشر =
| ناشر فارسی = نشر فرزان روز
| محل انتشارات =
| تاریخ نشر = ۱۹۹۶
| تاریخ نشر فارسی = ۱۳۸۱
| محل ناشر فارسی = تهران
| نوع رسانه =
| صفحه =
| قطع =
| شابک = ۹۶۴-۳۲۱-۱۶۱-۴
| پس از =
| پیش از =
}}
'''امپراتوری هخامنشی''' {{به فرانسوی|Histoire de l'Empire Perse. De Cyrus à Alexandre }} کتابی است که [[پی‌یر بریان]] در ۱۹۹۶ نوشته است و ناهید فروغان در ۱۳۸۱ به فارسی برگردانیده است.
 
== توضیح ==
امپراتوريامپراتوری هخامنشی هاهخامنشی‌ها در پيپی فتوحات كوروشکوروش و كمبوجيهکمبوجیه بر ويرانه هاویرانه‌ها و اراضياراضی حاصلخيزحاصلخیز ممالكممالک گوناگون خاور نزديكنزدیک تأسيستأسیس شد. داريوشداریوش اول به ايناین امپراتوريامپراتوری وسعت بخشيدبخشید و آن را به نحو استوارترياستوارتری سازماندهيسازماندهی كردکرد. امپراتوريامپراتوری هخامنشيهخامنشی بيشبیش از دو قرن از رود سند تا دريايدریای اژه، از سيرسیر دريادریا تا خليجخلیج فارس و نخستيننخستین آبشار نيلنیل گسترده بود تا سرانجام با مرگ داريوشداریوش سوم در يكیک توطئه، در همان زمان كهکه حريفشحریفش اسكندراسکندر در مقام فاتح ظاهر مي شد،می‌شد، از ميانمیان رفت.
 
== منابع ==