تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سنگواره‌های مشهور انسان»

(عدد انگلیسی)
| [[File:Australopithecus africanus - Cast of taung child Face.jpg|100px]] || [[توانگ ۱|توانگ ۱ {{سخ}} (کودک توانگ)]] || ۲/۵ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی آفریقایی]] || ۱۹۲۴ || [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [[File:Paranthropus aethiopicus.JPG|100px]] || [[KNM WT 17000]]سخ}} (جمجمه سیاه)]] || ۲/۵ میلیون سال || [[پرامردم اتیوپی]] || ۱۹۸۵ || [[کنیا]]
|-
| || آرواره یوراها<ref>http://travelmag.co.uk/?p=1254</ref> || ۲/۳–۲/۵ میلیون سال || [[انسان رودولفی]] || ۱۹۹۱ || [[مالاوی]]