باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[۵ مهر]] - [[احمدرضا پهلوی]]، پنجمین پسر رضا شاه پهلوی (درگذشت [[۱۳۶۰]])
* [[۱۶ مهر]] - [[ایرج افشار]]، پژوهشگر، ایران‌شناس و کتاب‌شناس ایرانی (درگذشت [[۱۳۸۹]])
* [[۸ آبان]] - [[سید رضا نیری]]، مبارز و خیر سرشناس ایرانی (درگذشت [[۱۳۹۶]])
* [[۳ آذر]] - [[محمدعلی خنجی]]، اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس ایرانی (درگذشت [[۱۳۵۰]])
* [[۱۴ آذر]] - [[مارکو گریگوریان]]، نقاش و هنرشناس ارمنی ایرانی (درگذشت [[۱۳۸۶]])
۵۹

ویرایش