تفاوت میان نسخه‌های «پارت آزادی کردستان»

تشریح موقعیت پاک در جنگ با داعش
جز (ربات:حذف تصویر ناموجود پرونده:نشان. پاک.jpg)
(تشریح موقعیت پاک در جنگ با داعش)
| پانوشت =
}}
'''پارت آزادی کردستان''' سالPAK در ٢٠ مای ١٩٩١ توسط سعید یزدانپناه و جمعی از اطرافیان و دوستانش از جملە حسین ۱۹۹۱یزدانپناه تأسیس شد و تا قبل از [[کنگره اول پارت آزادی کردستان]] در سال ۲۰۰۶ با نام [[اتحاد انقلابیون کردستان]] نامیده می‌شد. بعدسعید ازیزدانپناە کنگرهدر اول١٩ نامام سپتامبر همان سال در سلیمانیە کردستان عراق توسط یک گروه وابستە بە اطلاعات سپاه پاسداران ترور گردید. سال ٢٠٠٧ در دومینوی جدایی و انشعابات میان احزاب کردستان ایران، گروهی نیز از پارت آزادی کردستانکوردستان راجدا برایگردید و تا سال ٢٠١٧ با نام مجدد اتحاد انقلابیون کردستان، اندک فعالیت هایی موسمی از خود برگزیدنشان دادند. این گروە در سال ٢٠١٧ با صدور اطلاعیەای بار دیگر پیوستن خود را بە پارت آزادی کوردستان اعلام نمود.
 
پارت آزادی کردستان یکی از احزاب استقلال طلب کردستان است و هدف خود را در نهایت استقلال هر چهاربخش [[کردستان]] می‌داند. پارت آزادی خود را میراثدار معنوی و پرچمدار پیام رهبران [[کرد]] می‌داند.
 
پارت آزادی کردستان استفاده از هرسلاح و هرگونه تکنیک امروزیی را برای به را به شرطی که به دور از ترور و کشتار غیر نضامیان باشد را برخود جایز می‌داند و از تمام شیوه‌های مبارزه و به عنوان نمونه مبارزه مسلحانه برای تجزیه استقلال کردستان بهره می‌گیرد.
 
با تاسیس پارت آزادی کوردستانPAK، در سال ١٣٧٠( ١٩٩١) بحث و تلاش برای استقلال کردستان ایران و تشکیل دولت مستقل بە موضوعی جدی تبدیل شدە است. پارت آزادی کوردستان، هدف خود را خروج از چارچوب مرزهای ایران و ایجاد کشور مستقل کردستان در شکل جمهوری اعلام کردە است. این حزب در سال ١٣٧٢ پرچم کردستان را بە بخشی از هویت سیاسی و تسکیلاتی خود تعریف کردە است و اکنون در مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی کردستان ایران مانند نوروز، بە نمادی همگانی تبدیل گشتە است.
 
اگر چە از همان آغاز پارت آزادی کوردستان با ایجاد نیروی نظامی بە جنگ با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رفت، اما ظهور داعش و حملە آن بە کردهای عراق، نقطە تحولی در میزان قدرت گیری نظامی آن محسوب میشود. با آغاز حملە داعش بە کردستان عراق، پارت آزادی کوردستان بە تقویت نیروهای نظامی خود پرداخت و چارچوبی منظم بە نیروهای پیشمرگەاش بخشید. هم اکنون حدود ٧٠٠ پیشمرگە کە حدود یک سوم آنها را زنان تشکیل میدهند تحت فرماندهی حسین یزدانپناە در جبهە های کرکوک و باشیک، در نبرد با داعش هستند. نقش نیروهای این حزب در جنگ داعش باعث ایجاد بستری مناسب در روابط بین المللی آن گردیدە است و از همکاری و آموزش نیروهای ائتلاف بین المللی علیە داعش برخوردار گردیدە است.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس