باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[احمد مسجد جامعی]] (۱۳۸۴–۱۳۷۹)
* [[محمدحسین صفار هرندی]] (۱۳۸۸–۱۳۸۴)
* [[محمد حسینی (وزیر)|سید محمد حسینی]] (۱۳۹۲–۱۳۸۸).<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.ershad.ir/ershad.net/pages/Ministers.aspx| عنوان = پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی| تاریخ بازدید = ۱۰ آبان ۱۳۸۷| ناشر = وب‌گاه رسمی | زبان = فارسی}}</ref>
* [[علی جنتی]] (۱۳۹۲–۱۳۹۵۱۳۹۵-۱۳۹۲)
* [[سید رضا صالحی امیری]] (۱۳۹۵-اکنون) (وزیر)
 
کاربر گمنام