باز کردن منو اصلی

تغییرات

ربات: جایگزینی COA_fr_BRE.svg با Armoiries_Bretagne_-_Arms_of_Brittany.svg
|image_seal=
|seal_size=
|image_shield=COAArmoiries frBretagne BRE- Arms of Brittany.svg
|shield_size=75px
|image_blank_emblem=
۴۵٬۲۴۹

ویرایش