تفاوت میان نسخه‌های «عبدالله بن جعفر»

جز (او همسر دختر علی، زینب کبرا می باشد.)
عبدالله در زمانی که پدرش در حبشه بود، متولد شد. مادرش [[اسما بنت عمیس]] خثعمیه بود که بعد از کشته شدن جعفر، با ابوبکر ازدواج کرد و محمد بن ابی بکر را به دنیا آورد. بعد از چند سال در هنگامی که جعفر به مدینه بازگشت، عبدالله را نیز با خود آورد. عبدالله به خاطر بخششهایش مشهور شد و لقب بحر الجود را کسب کرد.<ref name="EI"/>
 
== دوران خلافتامامت حضرت علی ==
به نظر می رسد که وی فعالیت سیاسی مهمی نداشته، گرچه نامش در زمان خلافت علی و پس از آن در چندین جا در تاریخ آمده است. وقتی که معاویه با چو انداختن شایعاتی در صدد تخریب وجهه قیس بن سعد والی شجاع علی در مصر بود، عبدالله بن جعفر به علی پیشنهاد داد که قیس را بردارد و محمد بن ابی بکر را به جایش به مصر بگمارد. علی بالاخره راضی شد و این کار را کرد. اما انتخاب محمد بن ابی بکر در سال ۳۶ هجری/۷-۶۵۶ میلادی، باعث شد که مصر در مدت کوتاهی دچار کشمکش و آشوب گردد.<ref name="EI"/>
 
کاربر ناشناس