باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح ارقام
|office =وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا
|president = [[دونالد ترامپ]]
|deputy = [[توماس شانون]] {{small|(Actingکفیل)}}{{سخ}}[[John J. Sullivan (American lawyer)|John Sullivan]]
|term_start = ۱ فوریه ۲۰۱۷
|term_end =
|predecessor = [[جان کری]]
|successor =
|office2 = 33ام۳۳امین [[List of national presidents of the Boy Scouts of America|Presidentرییس ofپیشاهنگان theپسر Boy Scouts of Americaآمریکا]]
|term_start2 = ۲۶ مه ۲۰۱۰
|term_end2 = ۳۰ آوریل ۲۰۱۲