تفاوت میان نسخه‌های «مکانیک کوانتومی»

جز
ویرایش Mmehdigolzari (بحث) به آخرین تغییری که Taddah انجام داده بود واگردانده شد
(←‏کوشش برای نظریهٔ وحدت‌یافته: محمدمهدی گلزاری بهابادی نظریه پردازجوان ودانشمند نوظهورایرانی است که نظریه "فضای کوآنتومی" را ارایه کرده...)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (ویرایش Mmehdigolzari (بحث) به آخرین تغییری که Taddah انجام داده بود واگردانده شد)
== کوشش برای نظریهٔ وحدت‌یافته ==
وقتی می‌خواهیم مکانیک کوانتومی را با نظریهٔ نسبیت ''عام'' (که توصیف‌گر [[فضا-زمان]] در حضور [[گرانش]] است) ترکیب کنیم، به ناسازگاری‌هایی برمی‌خوریم که این کار را ناممکن می‌کند. حل این ناسازگاری‌ها هدف بزرگ فیزیکدانان [[قرن بیستم|قرن‌های بیستم]] و [[سده ۲۱ (میلادی)|بیست‌ویکم]] است. فیزیکدانان بزرگی همچون [[استیون هاوکینگ]] در راه رسیدن به [[نظریه وحدت‌یافته نهایی|نظریهٔ وحدت‌یافتهٔ نهایی]] تلاش می‌کنند؛ نظریه‌ای که نه تنها مدل‌های مختلف فیزیک زیراتمی را یکی کند، بلکه چهار نیروی بنیادی طبیعت ([[نیروی قوی]]، [[نیروی ضعیف]]، [[الکترومغناطیس]] و [[گرانش]]) را نیز به شکل جلوه‌های مختلفی از یک نیرو یا پدیده نشان دهد.
البته به تازگی نظریه ای جدید توسط یک فیزیکدان و دانشمندجوان ایرانی محمدمهدی گلزاری تحت عنوان [[فضای کوآنتومی]]؛ارایه شده است
این نظریه بدون سروصدا با مطالعه ی دقیق ترمفاهیم بنیادی واستدلال درست مبتنی برخلاقیت ابداع شده است
مبدع این نظریه محمدمهدی گلزاری بهابادی که خود دانش آموخته ی رشته ی فیزیک ازدانشگاه پیام نورمرکزکرمان جمهوری اسلامی ایران است؛بدون ارتباط با محافل دانشگاهی ودرگمنامی کامل این نظریه را ارایه نموده است؛اودراین نظریه عنوان می کند برای برون رفت ازبن بستهایی که علم فیزیک بخصوص مکانیک وفیزیک کوآنتومی با آنها رودرروست نیازجدی تربه بازنگری کلی به مفاهیم پایه وجودداردواحساس می شود ازجمله نگرش ونگاه به فضا یعنی ظرف عالم ماده وانرژی بصورت کوآنتومی است؛همچنین با دقت درمفهوم وبیان اصل عدم قطعیت بصورت تفسیرکنونی اش؛نیازبه بازنگری درمفهوم این اصل مهم درمکانیک کوآنتومی احساس می شود؛
ازنظرمحمدمهدی گلزاری ابداع کننده ی نظریه فضای کوآنتومی؛این اصل به صورت وبه تعبیری که اکنون پذیرفته شده ناقص است و خودیک مانع درراه پیشرفت وپیشبردعلم فیزیک ومکانیک کوآنتومی است؛ازهمین نگاه است که درنظریه فضای کوآنتومی سعی شده تعبیری جدیدوسازگارتربا اصول ذاتی طبیعت ازجنله اصل علت ومعلول بیان شود
به هرحال نظریه فضای کوآنتومی با بیان کوآنتومی کل فضا کوآنتومی بودن گرانش را نه بعنوان یک نتیجه ازاین نظریه بلکه بصورت یک واقعیت ذاتی طبیعی که بصورتی روشن وطبیعی بدون دخالت هرمفهوم دیگری خودرا نشان می دهد ارایه می دهد به عبارتی "گرانش" ماهیت کوآنتومی دارد واگرتا کنون به این مهم واقف نشده ایم به دلیل عدم نگاه کلی کوآنتومی به عالم وجهان بعنوان مظروف ظرف فضای کوآنتومی بوده است
این نظریه درمواردومفاهیم دیگرنیز تعابیر جالب ومتفاوتی را به نمایش گذاشته است که نتایجی حیرت آوررا درپی دارد
به هرحال درصورت صدق این نظریه بایدشاهدتحولی شگرف درنگاه به عالم و تحول درنحوه ی تعبیر مکانیک وفیزیک کوآنتومی باشیم.
 
== مکانیک کوانتومی و زیست‌شناسی ==
۳۸٬۹۳۸

ویرایش