تفاوت میان نسخه‌های «مکانیک کوانتومی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
== کوشش برای نظریهٔ وحدت‌یافته ==
وقتی می‌خواهیم مکانیک کوانتومی را با نظریهٔ نسبیت ''عام'' (که توصیف‌گر [[فضا-زمان]] در حضور [[گرانش]] است) ترکیب کنیم، به ناسازگاری‌هایی برمی‌خوریم که این کار را ناممکن می‌کند. حل این ناسازگاری‌ها هدف بزرگ فیزیکدانان [[قرن بیستم|قرن‌های بیستم]] و [[سده ۲۱ (میلادی)|بیست‌ویکم]] است. فیزیکدانان بزرگی همچون [[استیون هاوکینگ]] در راه رسیدن به [[نظریه وحدت‌یافته نهایی|نظریهٔ وحدت‌یافتهٔ نهایی]] تلاش می‌کنند؛ نظریه‌ای که نه تنها مدل‌های مختلف فیزیک زیراتمی را یکی کند، بلکه چهار نیروی بنیادی طبیعت ([[نیروی قوی]]، [[نیروی ضعیف]]، [[الکترومغناطیس]] و [[گرانش]]) را نیز به شکل جلوه‌های مختلفی از یک نیرو یا پدیده نشان دهد.
یکی دیگرازنمونه کوشش برای وحدت بخشیدن نظریه [[فضای کوآنتومی]] است که توسط [[محمدمهدی گلزاری بهابادی دانش آموخته ی فیزیک ازدانشگاه پیام نورمرکزکرمان؛ارایهنورمرکزکرمان]]؛ارایه شده است که دراین نظریه سعی شده تعبیری کوآنتومی ازگرانش ارایه نمایدوپیوندبین مکانیک کوآنتومی وگرانش ایجادکند بصورت بیان کوآنتومی فضا وگرانش ونیزدرزمینه عالم بزرگ‌مقیاس نیز این نظریه کوشیده است بابیان کوآنتومی فضای کل عالم نشانی ازجرم تاریک را پیدا کند به عبارتی با بیان وتعریف کوآنتومی فضا ازدیدگاه نظریه فضای کوآنتومی جرم ناپیدای عالم همان جرم تاریک؛احتمال دارد درآغاز بوسیله كوآنتوم هایی که ازنظرودیدگاه این نظریه بواسطه ماهیت گسسته وکوآنتومی فضا بین کوآنتوم های مجازفضایی قرارمی گیرند بصورت نوارهای حجم دارکه کوانتوم های اصلی فضا را ازهم گسسته وجدا نگه می دارد کسرودرصدی ازجرم عالم درهمین کوآنتوم ها بدام افتاده ودرآنها محبوس شده باشندومسدود؛درصورت صحت چنین نگرشی این نظریه که مفاهیم جدی دیگری ازعلم فیزیک را موردبازنگری قرارداده وتعریف دیگروساده وقابل درک تری ارایه داده است کل جهان را ازعالم بزرگ مقیاس تا عالم ریزمقیاس را تفسیرکرده وتوضیح دهدانهم درقالب یک نظریه یعنی نظریه فضای کوآنتومی که ذکرشد
 
== مکانیک کوانتومی و زیست‌شناسی ==
۲۸

ویرایش