باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| death_date = ۱۲۸۰
| death_place = [[سوگوت]]
| religion = [[مسلماناناسلام سنی]]، [[حنفی]]
| birth_place = [[اخلاط]]
| nationality =
کاربر گمنام