باز کردن منو اصلی

تغییرات

آذری ها
رایج ترین رده [[دی‌ان‌ای میتوکندریایی]] در ایران، موسوم به U3b3، محدود به جمعیت های ساکن ایران و قفقاز است، در حالی که زیرخوشه U3b1a با کل ناحیه خاورمیانه مشترک است. <ref name="plosone.org">{{cite web|url=http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0080673|title=Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians|accessdate=2 January 2015}}</ref>
 
===مردم گیلان و مازندران===
پژوهش دیگری که در خصوص جمعیت های مردم [[گیلان|گیلکی]] و [[مازندران|مازندرانی]] شمال ایران انجام شده است، بررسی [[کروموزوم Y]] نشان می دهد که آنان با مردم [[قفقاز جنوبی]] اشتراک ژنتیکی دارند. نشانه های [[زبان شناختی]] شباهت [[زبان مازندرانی]] و [[زبان گیلکی]] با [[زبان های قفقازی]] نیز مؤید این فرضیه است. اما اما دی‌ان‌ای میتوکندریایی گیلکی و مازندرانی ها مشابه دیگر اقوام ساکن ایران است. سناریوی محتمل آن است که مردانی از ناحیه قفقاز جنوبی به سواحل جنوبی [[دریای خزر]] آمده و با زنانی از جمعیت های ساکن در این ناحیه وصلت کرده اند.<ref name="sciencedirect.com">{{cite web|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982206011390|title=''Concomitant Replacement of Language and mtDNA in South Caspian Populations of Iran''|accessdate=4 April 2014}}</ref>
 
===آذری ها===
مطالعات ژنتیکی نشان داده که آذربایجانی‌های قفقاز هم از نظر [[میتوکندری]] [[دی‌ان‌ای]]، که فقط از مادر منتقل می‌شود و هم از نظر [[کروموزوم ایگرگ]]، که فقط از پدر به ارث می‌رسد، به همسایگان جغرافیایی خود یعنی اقوام قفقازی (گویشوران به [[زبان‌های قفقازی]]) شبیه ترند تا به خویشان زبانی خود یعنی [[اقوام ترک‌تبار]] در نقاط دیگر. مطالعات ژنتیکی دیگر در مورد [[ارمنیان|ارمنی‌ها]] قوم همسایه هندواروپایی زبان آذربایجانی‌ها هم نشان داده که شباهت ژنتیکی آن‌ها هم در نسب مادری و هم در نسب پدری به همسایگان قفقازی بیشتر از هم‌زبانان هندواروپایی است. خصوصیات ژنتیکی قفقازی‌ها نیز در مجموع چیزی بین اروپائی‌ها و ساکنان خاورمیانه‌است که نسب مادری شباهت بیشتری را به اروپائی‌ها و نسب پدری شباهت بیشتری را به خاورمیانه‌ای‌ها نشان می‌دهد. این نتایج ایده جابجایی زبانی آذربایجانی‌ها را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که گروه‌های مهاجر آن قدر کوچک بوده‌اند که سهم ژنتیکی آن‌ها در جمعیت فعلی قابل مشاهده نیست.<ref>http://web.archive.org/web/20041030073607/http://www.eva.mpg.de/genetics/pdf/Y-paper.pdf</ref><ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/46833/Azerbaijani "Azerbaijani (people)"] ''Encyclopædia Britannica''</ref><ref name="introduction">''An Introduction to the History of the Turkic Peoples'' by Peter B. Golden. Otto Harrasowitz (1992), ISBN 3-447-03274-X. Retrieved 8 June 2006.</ref><ref name="Americana">»Turkic Peoples", ''Encyclopedia Americana'', volume 27, page 276. Grolier Inc. , New York (1998) ISBN 0-7172-0130-9. Retrieved 8 June 2006.</ref> بر مبنای یک مقاله منتشر شده در سال ۲۰۱۳، که مقایسه‌ای است در مورد ساختار ژنتیکی ۳۵۲ ایرانی، با وجود اینکه تنوع ژنتیکی کل ایرانیان بسیار بالا است، اما [[آذری‌های ایران]] قرابت ژنتیکی نزدیکتری با[[مردم گرجی]] در مقایسه با گروه‌های ایرانی و همچین آذری‌های قفقاز دارند. این مقاله همچنین اشاره می‌کند که آذری‌های ساکن [[جمهوری آذربایجان]] با وجود منشأ مشترک با [[آذری‌های ایران]] نسبت به [[آذری‌های ایران]] شباهت بیشتری به گروه‌های ایرانی دارند و بین فارسی‌زبانان و اهالی ترکیه از یک طرف و[[آذری‌های ایران]] و[[مردم گرجی]] از طرف دیگر قرار می‌گیرند.<ref>Derenko, M. , Malyarchuk, B. , Bahmanimehr, A. , Denisova, G. , Perkova, M. , Farjadian, S. , & Yepiskoposyan, L. (2013). Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians. PloS one, 8(11), e80673.</ref> باور غالب دانشمندان بر این است که آذربایجانی‌های امروز از نسل [[آلبانیای قفقاز]]<ref>Kobishchanov, Yuri et al. [http://books.google.com/books?id=K4RyAAAAMAAJ&q=azerbaidjanians&dq=azerbaidjanians&lr=&pgis=1 Axum]. Pennsylvania State University Press, 1979; p. 89</ref><ref>[[رونالد گریگور سانی|Ronald G. Suny]]: ''What Happened in Soviet Armenia?'' Middle East Report, No. 153, Islam and the State. (Jul. &nbsp;– Aug. , 1988), pp. 37–40.</ref>
 
== آناتولی ==