باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
| [[گالش‌های مادربزرگ (مجموعه تلویزیونی)|گالش‌های مادربزرگ]] || ۱۳۶۸–۱۳۶۷ || ||
|-
| [[قابیل (مجموعه تلویزیونی)|قابیل]]<ref name=Film110>ماهنامهٔ سینمایی فیلم، سال نهم، شماره ۱۰۹، صفحهٔ ۲۰، مرداد ۷۰</ref> || ۱۳۷۰ ||[[حمید تمجیدی]] ||
|-
| [[مزد ترس (مجموعه تلویزیونی)|مزد ترس]] || ۱۳۷۱ || ||