تفاوت میان نسخه‌های «بغداد خاتون»

متهم شد که به انتقام خون پدر و برادرش سلطان ابوسعید را مسموم کرده و کشته است و لذا اعدام شد.
(متهم شد که به انتقام خون پدر و برادرش سلطان ابوسعید را مسموم کرده و کشته است و لذا اعدام شد.)
| آثار =
}}
'''بغداد [[امیر چوپان|دخت چوپان]]''' همچنین شهرت‌یافته به '''بغداد خاتون''' (؟ - ۱۳۳۵م) شاهدخت [[چوپانیان|خاندان چوپانی]]، همسر [[ابوسعید بهادرخان|ابوسعید]] و [[ملکه همسر]] بود. او را از بزرگترین درباریان روزگارش در ایران دانسته‌اند که سخنان بسیار نفوذ داشت. پس از درگذشت [[ابوسعید بهادرخان|ابوسعید]] در سال ۷۳۶ق متهم شد که به قتلانتقام خون پدر و برادرش سلطان ابوسعید را مسموم کرده و کشته است و لذا اعدام رسیدشد.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=کحاله|نام = عمر رضا| پیوند نویسنده=عمر رضا کحاله|عنوان =أعلام النساء فی عالمی العرب والإسلام|جلد=۱|سال =۱۹۵۹|ناشر =موسسة الرسالة|مکان=بیروت|صفحه=۱۳۶–۷|پیوند=http://waqfeya.com/book.php?bid=1244}}</ref>
 
== منابع ==
۵۲

ویرایش