تفاوت میان نسخه‌های «شمخال‌خان سلطان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
'''شمخال‌خان سلطان چرکسسلطان،''' از رهبران ایل [[چرکس]] گرجی در عصر [[شاه تهماسب یکم]] و [[شاه اسماعیل دوم]] بود. او برادر [[سلطان آغا خانم]] ملکه دوم [[شاه طهماسب|شاه تهماسب]] و دایی [[پریخان خانم]] و [[سلیمان میرزا]] بود. او فرماندار [[داغستان]] بود.
 
او در [[درگیری‌های جانشینی شاه طهماسب یکم]] که مابین [[حیدر میرزا (فرزند شاه طهماسب یکم)|حیدر میرزا]] و اسماعیل میرزا ([[شاه اسماعیل دوم]]) در سال ۱۵۷۶ روی داد همانند خواهرزادگان خود، از هواداران بزرگ اسماعیل‌میرزا بود و پس از به سلطنت رسیدن اسماعیل به دستور او سلیمان میرزا را به قتل رساند.<ref>[[والتر هینتس]]، شاه اسماعیل دوم صفوی ۵۸</ref><ref>{{پک| پارسادوست|۱۳۸۱|ک=شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده|ص=۷۷ و ۷۸|زبان=fa}}</ref>