تفاوت میان نسخه‌های «ملکه سئونهوا»

 
== زندگی نامه ==
بر اساس کتاب [[سامگوک یوسا]] او دختر سوم [[پادشاه جینپیونگ]] فرمانروای [[دودمان شیلا|شیلا]] و همسرش [[ملکه مایا]] بود و زیبایی اش معروف بود. خواهران ملکه سئونهوا، شاهزاده دوکمن که بعدها با نام [[ملکه سئون دئوک]] شناخته شد و شاهزاده چونمیونگ بودند.{{سخ}}[[پادشاه اویجا]] سی و یکمین و آخرین فرمانروای باکجه فرزند اوست.گفته شده که او عاشق ژنرال مو جین پدر ژنرال گیبک شد.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس